ZERO

Museum of Old and New Art | Hobart | Tasmanien | 09.06.2018-22.04.2019

First ZERO exhibition in Austra­lia with Heinz Mack, Otto Piene, Lucio Fontana, Yves Klein, Henk Peeters, Nanda Vigo, Adolf Luther, Enrico Castel­lani, Jesús Rafael Soto, Gianni Colombo, Grazia Varisco, Chris­tian Megert.